Calendari de dies inhàbils

Calendari de dies inhàbils

> Calendari de festes nacionals, autonòmiques i locals de la Comunitat Valenciana del 2024.

 
Festes locals:

Addicionalment, han de considerar-se també inhàbils a efectes processals: