Carta de Drets dels ciutadans davant la Justícia - Sede Electrónica Administración Justicia

Carta de Drets dels ciutadans davant la Justícia

Carta de Drets dels ciutadans davant la Justícia

El 28 de maig de 2001 es va signar el Pacte d'Estat per a la Reforma de la Justícia. Una de les prioritats d'aquest pacte va ser l'elaboració d'una Carta de Drets de la Ciutadania davant la Justícia, que es va aprovar en el Congrés dels Diputats el 16 d'abril de 2002.

  • D'una banda, aconseguir una Administració de Justícia moderna i oberta, que siga responsable davant la ciutadania, a què es done la possibilitat de formular les seues queixes i suggeriments sobre el seu funcionament i exigir, si escau, les reparacions que pertoquen.
  • D'altra banda, prestar especial atenció a aquelles persones que es troben més desprotegides: víctimes de la violència domèstica, menors d'edat, persones amb discapacitat o immigrants.

A més, aquesta Carta estableix les bases perquè la ciutadania puga exigir els seus drets també enfront d'advocats/des i procuradors/es: una conducta deontològicament correcta; una informació clara sobre el cost aproximat de la seua intervenció professional, o un assessorament gratuït de qualitat quan la persona tinga dret a l'assistència jurídica gratuïta.

La Carta de Drets dels Ciutadans davant la Justícia vincula a totes les persones que treballen al servei de l'Administració de Justícia.

Document associat carta de drets