Visualització de contingut web

Ciutadania

TràmitsServeisEstat de desplegament de la seu

Piloto

Els tràmits de presentació d'escrits, per a la presentació de la sol·licitud inicial de Procediment Monitori, per a la Presentació electrònica d'escrits de tràmit, presentació de la demanda de judici verbal, contestació a la demanda de judici verbal, Procediment monitori comunitat de propietaris (LPH) i Procediment de conciliació es troben disponibles en tota la Comunitat Valenciana.

El tràmit consulta de l'estat d'escrits iniciadors (només accessible per a professionals) es troba disponible per a la seua consulta en tota la Comunitat Valenciana.

El tràmit consulta de l'estat dels meus procediments judicials, accessible per a ciutadans i professionals, està disponible en total la Comunitat Valenciana.

Els tràmits d'alta i baixa en el servei electrònic de comunicacions (només accessible per a ciutadans) es troben disponibles per a tota la Comunitat Valenciana.

Ciudadanía