Ciutadania

Ciutadania

TràmitsServeisEstat de desplegament de la seu

Piloto

Els tràmits de presentació d'escrits, per a qualsevol procediment i per a tots els jutjats de la Comunitat Valenciana.

El tràmit consulta de l'estat d'escrits iniciadors  es troba disponible per a la seua consulta en tota la Comunitat Valenciana.

El tràmit consulta de l'estat dels meus procediments judicials, accessible per a ciutadans i professionals, està disponible en total la Comunitat Valenciana.

Els tràmits d'alta i baixa en el servei electrònic de comunicacions (només accessible per a ciutadans) es troben disponibles per a tota la Comunitat Valenciana.

Ciudadanía