Ciutadania

Ciutadania

TràmitsServeisEstat de desplegament de la seu

Piloto

Els tràmits de presentació d'escrits, per a la presentació de la sol·licitud inicial de procediment monitori, per a la presentació electrònica d'escrits de tràmit, presentació de la demanda de judici verbal, contestació a la demanda de judici verbal, procediment monitori comunitat de propietaris (LPH), presentació de la demanda de procediment monitori en la jurisdicció social, procediment de conciliació   i procediment d'execució de títol judicial es troben disponibles a tota la Comunitat Valenciana.

El tràmit consulta de l'estat d'escrits iniciadors (només accessible per a professionals) es troba disponible per a la seua consulta en tota la Comunitat Valenciana.

El tràmit consulta de l'estat dels meus procediments judicials, accessible per a ciutadans i professionals, està disponible en total la Comunitat Valenciana.

Els tràmits d'alta i baixa en el servei electrònic de comunicacions (només accessible per a ciutadans) es troben disponibles per a tota la Comunitat Valenciana.

Ciudadanía

Ciutadania

La tramitació telemàtica permet a qualsevol persona realitzar la presentació telemàtica d'escrits iniciadors de procediments judicials o de tràmit:

Altres tràmits: