Visualització de contingut web

Data i hora oficial

La Seu judicial electrònica de la Comunitat Valenciana es regeix per la data i hora oficials de la Comunitat autònoma valenciana.

La sincronització de la data i l'hora de la seu es realitza amb el Reial Institut i Observatori de l'Armada (ROA). Per a qualsevol tràmit que es realitze des d'aquesta seu, seran la data i l'hora que ací s'assenyalen les que tinguen validesa legal, i no les de l'equip des del qual s'efectua el tràmit. És necessari actualitzar-les quan es vulga tindre certesa de la data i l'hora en un moment donat.

26 Novembre 2022,
són les 12:53