Queixes i suggeriments

Queixes i suggeriments

El present servei és per a formular queixes o suggeriments de la Seu judicial electrònica.

En compliment de l'article 9.1 de la Llei 18/2011, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia, i de l'article 6.2.e) de l'Ordre de 8/2019, de 28 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es crea la Seu judicial electrònica de la Comunitat Valenciana, es presenta el Servei per a la formulació de queixes i suggeriments relatives al funcionament de la Seu judicial electrònica.

Pot accedir a aquest servei tot ciutadà/ana o professional de la justícia que vulga presentar una queixa o suggeriment, relatiu al funcionament d'aquesta Seu judicial electrònica.

Les queixes formulades d'acord amb l'Ordre adés esmentada no tindran, en cap cas, la qualificació de recursos, ni la seua interposició paralitzarà els terminis establits en la normativa vigent per a interposar-los.

Recorde que si la queixa o suggeriment és sobre assumptes relacionats amb l'Administració de Justícia (per exemple, Jutjats, Tribunals, Registres Civils), han de dirigir-se directament a la Unitat d'Atenció Ciutadana del Consell General del Poder Judicial, de forma presencial (en els registres de les seus judicials, registres dels organismes públics, oficines de correus o les bústies per a la recollida de reclamacions i suggeriments en els edificis judicials), o en format electrònic a través d'aquest formulari.

Queixes i Suggeriments de la seu (Generalitat Valenciana)

Queixes i Suggeriments Poder Judicial Espanya