Sistema de verificació dels certificats de la Seu judicial electrònica

Sistema de verificació dels certificats de la Seu judicial electrònica

Els certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana s'ajusten a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres Mesures de Reforma Administrativa.

Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fábrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat/da públic/a o persona física emesos per l'ACCV. També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de servicis de certificación (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, comerç i Turisme.

Vos recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:
https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquell.