Visualització de contingut web

Sistema de verificació dels certificats de la Seu judicial electrònica

Els certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana s'ajusten a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres Mesures de Reforma Administrativa.

Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fábrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat/da públic/a o persona física emesos per l'ACCV. També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de servicis de certificación (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, comerç i Turisme.

Vos recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:
https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquell.